Úprava Pokladního prodeje

V prosinci jsme pro většího regionálního prodejce sortimentu pro dům a zahradu zavedli úpravu účtování účtenek v modulu Pokladní prodej. Snížili jsme počet pořizovaných záznamů do účetního deníku tím, že umožňujeme účtovat seskupeně za označené účtenky za každou pokladnu a den. Tj. nad rámec seskupení, které se nabízí ve standardu. Pokud Vás řešení zaujalo a chtěli by…
Více