Náchod, Masarykovo náměstí 56
Hotline: +420 602 648 378, +420 602 648 375
Hotmail: hotline.orange@nvsp.cz, hotline.green@nvsp.cz

Digitální výroba Manta

Created with Sketch.

Co je digitální výroba Manta?

Informační systém Manta je zejména určen pro digitalizaci a sběr dat výroby, vyhodnocení a vizualizaci výrobního procesu na informačních panelech. Uživatelský klient systému je určen pro operační systém Android. Celý systém je koncipován jako doplněk IS HELIOS iNuvio a Nephrite, se kterými rovněž sdílí jejich MSSQL databázi.

Ke své funkcionalitě využívá číselníky HELIOS jako jsou zejména: 

  • Zaměstnanci
  • dílec
  • pracoviště
  • výrobní příkaz a jeho dokumentace
  • výsledky plánování výroby
  • číselník neshod, typů prostojů
  • kontrolní plány
  • plány oprav a prohlídek strojů
  • a další
telefon

Online data eviduje ve speciálních tabulkách SQL databáze HELIOS, případně technologická data automatizovaného sběru dat ze strojů ve specializované databázi. IS Manta zpracovaná data a ukládá je do standardních výrobních záznamů HELIOS. Jsou to zejména data:

  • Evidence práce na operacích s ohledem na týmovou práci a souběžné provádění více operací
  • evidence neshodného množství nevýrobních časů, šarží, výdeje komponent VP a příjem dílců z VP
  • zápisů naměřených hodnot parametrů kontrol, požadavků výroby v rámci notifikace a další

IS Manta je konfigurovatelný s ohledem na uživatelská práva, jazykové verze, sestavení obsahu menu systému a vizualizovaných atributů v přehledech, definici pracovních a nepracovních prostojů a způsobu uložení jejich časů v HELIOS. Uživatelsky lze rovněž přidávat a konfigurovat nové terminály a informační panely (včetně obsahu a scénářů vizualizace) a další. Nejen konfigurací systému, prováděnou zpravidla ve web klientovi, ale i svými vlastnostmi je IS MANTA připraven na úpravy a řešení specifických zákaznických požadavků, bez kterých se implementace sběru dat výroby neobejde.

Oblasti funkcionalit, kterými se systém zabývá

 • Online monitoring výrobního procesu na pracovištích zapisovaných zaměstnanci na stacionárních terminálech.
  • přihlášení zaměstnanců na pracoviště, k operaci
  • zahájení operace na pracovišti
  • hlášení prostojů stroje a operace s výpočtem jejich skutečných časů
  • hlášení vyrobeného množství s výpočtem skutečných časů výroby zaměstnanců a stroje s ohledem na týmovou práci a vícestrojovou obsluhu.
  • hlášení neshodných výrobků, jejich množství a specifikace závady (včetně možnosti označení sektoru vady na výrobku)
  • notifikace
   • hlášení informací z výrobního procesu
   • hlášení poruch stroje a výrobního procesu
   • delegování úkolů na údržbu a ostatní výrobní personál
  • vizualizace dat
   • technická dokumentace technologické operace výrobku
   • informace o výrobním procesu, plnění norem zaměstnance apod.
  • zápis hodnot parametrů kontrolního plánu výrobku
 • Online monitoring strojů pro automatickou identifikaci stavu a technologických dat výrobního procesu
  • sběr elektrických impulsů z relé, kontaktů stroje (informace o cyklech a aktivitě prvků zařízení, …)
  • datový sběr z PLC řízení zařízení  (rozhraní běžných OPC serverů, další typy datových rozhraní, …)
  • automatické provázání dat strojů s daty zapisovanými na terminálech a vyhodnocení stavu zařízení.
 • Fronta práce
  • informace pro operátory a technický personál výroby o požadavcích a plánu provedení operací
  • plánované přiřazení operátorů na pracoviště a operace.
 • Řízení materiálového toku
  • sběr dat o množství a použitých šaržích materiálu
  • komunikace s váhami a řízení výdeje komponent
  • balení výrobku, tisk štítků   
 • Vizualizace dat
  • reporting nejen výrobních dat pro management na PC, mobilních zařízeních (OEE, KPI, …)
  • vytváření časového snímku pracoviště a zaměstnance
  • aktuální stav výrobního procesu na informačních panelech (co se děje na pracovištích, jak se plní plán, ….)
 • Údržba strojů
  • online informace pracovníkům údržby o nutnosti okamžitého zásahu na pracovišti
  • Informace o požadavcích na plánovanou, preventivních údržbu
  • monitoring zásahu údržby včetně informace o splnění úkolu