Náchod, Masarykovo náměstí 56
Hotline: +420 602 648 378, +420 602 648 375
Hotmail: hotline.orange@nvsp.cz, hotline.green@nvsp.cz

GDPR

Created with Sketch.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation – dále jen „GDPR“) přináší v rámci celé EU jednotnost zásad a pravidel při ochraně osobních údajů. Nařízení je v platnosti od dubna 2016 a v účinnosti od 25. května 2018.

U nás řešíme GDPR dle Směrnice o bezpečnosti počítačové sítě a ochrany osobních údajů.

Podpora GDPR v produktech HELIOS

Podrobné informace k jednotlivým produktům jsou průběžně zveřejňovány na příslušných stránkách (po přesměrování můžete být vyzvání k přihlášení svým uživatelským účtem).

Více informací k HELIOS Green ZDE.
Více informací k HELIOS Orange ZDE.
Více informací k HELIOS Easy ZDE.