Náchod, Masarykovo náměstí 56
Hotline: +420 602 648 378, +420 602 648 375
Hotmail: hotline.orange@nvsp.cz, hotline.green@nvsp.cz

MES REVA

MES Systém REVA je nástrojem pro sběr, monitoring a vyhodnocování výrobních dat. Navazuje a rozšiřuje řízení výroby v informačních systémech ERP o následující možnosti:

 • Monitorování a vyhodnocování dat strojů (sběr, vyhodnocení a interpretaci dat z výrobních procesů včetně technologických dat z PLC výrobních zařízení).
 • Pořizování dat na terminálech ve výrobě (terminály jsou spojeny s řešením IS REVA a nejsou bezprostředně podřízeny konkrétnímu výrobnímu systému či ERP).
 • Vizualizaci a reportování dat (data z výrobního procesu a zařízení jsou uložena v IS REVA ze kterých jsou sestavovány reporty; vybraná data jsou přenášena i do podnikových ERP.

Hlavní přínosy

 • Implementaci můžeme přizpůsobit přesně vašim potřebám.
 • Hodnocení efektivity a využití strojních zařízení.
 • On-line informace o aktuálním stavu stroje.
 • Kontrola dodržování technologické kázně.
 • Aktuální stav rozpracovanosti zakázky.
 • Archivace dat z výrobního zařízení pro zpětný audit.
 • Sběr libovolných technologických informací.
 • Datová komunikace s řídícím SW stroje.
 • Úzké propojení s ERP i s možností reportů v jeho prostředí.
 • Přístup z jakékoliv pracovní stanice i mimo společnosti.
 • Možnost odesílání reportů do e-mailů příjemců.