informační systém pro digitální sběr dat

Ať už máte ve své firmě implementovaný informační systém HELIOS Nephrite, nebo iNuvio, vaším dalším pomocníkem se může stát MES Manta, který jde ruku v ruce s oběma HELIOS systémy. Tato nadstavbová aplikace vám pomůže s digitalizací a sběrem výrobních dat. MES Manta si data ze strojů automaticky sesbírá a následně je uloží do informačního systému. Díky tomu získáte přehlednou vizualizaci jednotlivých procesů. Zažijte budoucnost už teď.

Co znamená MES?

Zkratka MES vychází z anglického spojení Manufacturing Execution System. Česky bychom MES mohli nazvat jako systém, který propojuje podnikový informační systém se systémem pro automatizaci výroby a technologických procesů.

MES Manta si ze systémů HELIOS snadno vytáhne základní číselníky:

 • zaměstnanců
 • katalog dílců
 • pracovišť
 • výrobních příkazů a jejich dokumentace
 • výsledků plánování výroby
 • neshod
 • typů nástrojů
 • kontrolních plánů
 • plánů oprav a prohlídek strojů
Základní číselníky jsou data, která se mohou zobrazit na terminálech v podobě informací pro operátora. Data zároveň mohou řídit, jakým způsobem operátoři pracují.

Výrobní aplikace Manta ukládá veškerá data do standardních HELIOS záznamů. V jednotlivých přehledech a grafech tak najdete:

 • Evidenci práce na jednotlivých operacích

zohledňuje týmovou práci i souběžnou činnost na více operacích.

 • Evidenci sumy neshodných

nevýrobních časů, šarží, výdejů komponent a příjmů dílců z výrobních příkazů (VP).

 • Zápisy hodnot

naměřených v rámci kontrol plánu či požadavků výroby. To vše přehledně formou upozornění.

 • Přehled výdejů a příjmů

na výrobních příkazech včetně převodu na nadřízený VP.

 • Evidenci šarží a výrobních časů,

jejichž trasování je důležité pro dodržování standardů.

 • Fotodokumentaci

k měření, řešení úkolů a případné evidenci zmetků.

 • Snímky jednotlivých pracovišť a operátorů

pro udržení přehledu o výrobě.

 • Sledování výrobních čísel,

díky jejichž přesnosti budete moci efektivně plánovat.

S Mantou vstříc futuristicky-specifickým požadavkům

V tomto informačním systému můžete snadno nastavit individuální:

 • uživatelská práva
 • jazyk nastavení
 • obsah menu
 • vizuální atributy v přehledech
 • definici pracovních i nepracovních prostojů
 • způsob uložení časů prostojů v systémech HELIOS
 • správu terminálů a informačních panelů

Oblasti, které si díky Mantě podmaníte

Monitoring výroby, v níž se operace odvádí na terminálech

Chcete mít přehled o skutečných časech výrobních operací a možnost vyhodnocovat normu vůči skutečnosti? V tom případě je systém Manta správnou volbou. Ale tady upgrade nekončí.

Dokáže evidovat a pravidelně vyhodnocovat, kdy měl stroj pauzu a kolik času se na něm přes den nepracovalo. Dá vám vědět, kolik výrobků a za jakou dobu zaměstnanec na stroji vyprodukoval. Kromě toho dokáže evidovat i týmovou práci a vícestrojovou obsluhu.

A hlavně vám dokáže zjistit informace o neshodných výrobcích, jejich množství a specifikaci závad. Tomu říkáme upgrade na procesy budoucnosti. Co vy na to? Zůstanete v přítomnosti, nebo předběhnete konkurenci?
 

Aplikace Manta vám může zasílat pravidelná oznámení:

 • s informacemi z výrobního procesu
 • nahlašující poruchy strojů a výrobních procesů
 • o delegování úkolů napříč výrobním personálem

Zároveň získáte přehledná data z technické dokumentace související s technologickou operací výrobku. Nebo třeba grafické znázornění plnění norem.

Především v automotive průmyslu pak oceníte, že vám Manta umožní zapisovat hodnoty parametrů kontrolních plánů u jednotlivých výrobků.
 

 • Monitoring strojů pro automatické odhalení technologických dat a stavu výroby

  Výrobní operace, jako je počet impulsů z relé, nemusíte zaznamenávat jen ručně. Vaše stroje umíme napojit na systém Manta, který bude data automaticky odečítat přímo ze strojů.

 • Fronta práce

  Frontu práce můžete zadávat ručně, nebo ji v systému HELIOS automaticky plánovat. Pokud využijete automatické plánování, veškeré informace pro operátory a technický personál můžete zadat do systému a všichni je budou mít na očích. Vy i vaši kolegové tak budete plně informovaní o požadavcích a plánech konkrétních operací. Díky tomu můžete rovnou naplánovat kdy daného operátora přiřadíte na určité pracoviště a ke konkrétní operaci.

 • Řízení materiálového toku

  Vždy jste si lámali hlavu s tím, jak získat informace o tom, jaké šarže materiálů a v jakém množství se ve výrobě používají? Díky řízenému výdeji komponent už trasování výrobních čísel nebude problém.  

 • Vizualizace dat

  Některá data si těžko představíte, dokud je před sebou nevidíte graficky ztvárněná. Proto jsme pro vás vytvořili časový snímek pracovišť i zaměstnanců, který vám dá jasný obrázek o aktuálním stavu výrobního procesu. Přehledně na informačních panelech jak na počítači, tak na mobilu. Nyní už budete vždy vědět, co se na pracovištích děje a jak se daří plnit plány.

 • Údržba strojů

  Bez pravidelné údržby by vaše výrobní stroje těžko fungovaly na 100 %. Ale kdy nastává ten správný čas na servis? To vám poví Manta. Tedy spíš to poví přímo pracovníkům údržby – online bez zbytečných komunikačních prodlev. Takže bude-li třeba okamžitě zasáhnout, budou to mít z první ruky. Kromě akutních zásahů je bude pravidelně informovat také o plánovaných i preventivních kontrolách. Jakmile bude hotovo, Manta vám dá vědět, že je údržba dokončená i jak probíhala.