Nově nabízíme propojení mezi Heliosem a Power BI pro efektivnější předávání klíčových informací. Jedním z dodaných řešení je Ganttův diagram pro zobrazení časového plánu výroby zakázek. Výstupem jsou dva reporty pro dvě skupiny uživatelů – první report zobrazuje dlouhodobý plán výroby pro informování managementu podniku s možností okamžitého filtrování období, zakázky, zákazníka apod. Výstupem druhého reportu, který můžete vidět níže, je časový plán konkrétní zakázky, který se odesílá koncovému zákazníkovi našeho odběratele ve formátu PDF.

Pokud Vás řešení zaujalo a chtěli by jste se dozvědět víc, kontaktujte mě na telefonu 720 061 101, nebo emailu hrstka.milan@nvsp.cz.