která se uskuteční v pátek 10.5.2024 od 14 h v Hospodě Na Bakově

Program valné hromady:

  1. volba orgánů valné hromady
  2. zpráva představenstva společnosti o hospodaření za r. 2023
  3. zpráva dozorčí rady o její činnosti, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
  4. Schválení účetní závěrky za r. 2023
  5. Rozhodnutí o vypořádání zisku za r. 2023 a roky předchozí
  6. Zpráva o stavu projektu MANTA a schválení další strategie jejího rozvoje a obchodování s ní

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1.5.2024.

Doprava na valnou hromadu není zajišťována, ani tam, ani zpět.