Přispíváme na Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, na Linku Bezpečí a Evropskou policejní asociaci na publikaci pro děti, k výuce jejich chování v dopravním provozu „Víš, co dělat, když …?“

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci je nejstarším zařízením tohoto typu v ČR, pečuje o nevyléčitelně nemocné zejména s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu onemocnění. Jako modelové zařízení předává zkušenosti zájemcům o hospicovou péči z ČR i zahraničí.

https://www.hospic.cz/

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. 

https://www.linkabezpeci.cz/

Již od útlého věku se děti každý den dostávají do situací, kdy se musejí rozhodnout, jak se zachovat. Může se jednat o zdánlivě banální záležitosti (uvolnění sedadla v dopravním prostředku starším lidem), ale i o situace, kdy je ohroženo zdraví či dokonce život – jsou svědky nehody, osloví je cizí člověk, najdou neznámý předmět apod. Je nezbytné, aby už malé děti věděly, co dělat, když …

https://www.iv-group.info/cz_iv/publikace/preventivni-publikace