Obousměrné propojení systémů HELIOS Orange a SolidWorks EPDM. Množství přenášených atributů ze systému HELIOS se přizpůsobí typu položky a požadavku zákazníka.

  • na vstupu čte SolidWorks informace o materiálech a nakupovaných položkách z HELIOS Orange a zapisuje je do karet souborů SolidWorks.
  • na výstupu pak:
    • SolidWorks zapisuje požadavky na založení nových položek nakupovaného materiálu do HELIOS Orange, které zde následně projdou schvalovacím řízením.
    • SolidWorks zapisuje informace položek výkresového kusovníku do HELIOS Orange.

Export z SolidWorks se provádí ze standardizovaného kusovníku výkresu dílu či sestavy. Při zpracování kusovníkových položek probíhá kontrola vyplnění povinných proměnných pro založení položky v HELIOS Orange. Data se v HELIOS Orange načítají do modulu Technická příprava výroby.

Parametry konfigurace pro import do HELIOS Orange:

  • Řada změny– uplatní se, je-li v systému HELIOS Orange aktivní změnové řízení na úrovni TPV. Při importu kusovníku z EPDM se pro importovaný kusovník založí nová změna v rámci této nastavené řady změn.
  • Automatické nastavení platnosti– uplatní se, je-li v systému HELIOS Orange aktivní změnové řízení na úrovni TPV. Je-li tento parametr nastaven, dojde po úspěšném importu kusovníku ihned k nastavení platnosti změny.
  • Kategorie výrobní dokumentace– při importu náhledu výkresu do výrobní dokumentace se u každého dokumentu nastaví tato kategorie dokumentu.

V první fázi importu proběhne založení chybějících kmenových karet materiálů a dílců. U existujících karet se provede aktualizace základních údajů.

V druhé fázi se naimportuje kompletní kusovník dle SolidWorks EPDM.

Výsledkem importu je načtený kusovník a náhled výkresu ve výrobní dokumentaci. V parametrech změny daného dílce je uložen index změny (číslo revize).

Pokud Vás řešení zaujalo a chtěli by jste se dozvědět víc, kontaktujte mě na telefonu 720 061 101, nebo emailu hrstka.milan@nvsp.cz.