Rychlý růst a zvyšující se objem výroby i zákazníků přiměly vedení SAFIRALU už dva roky po vzniku společnosti přehodnotit své nároky na ERP systém. Potřebovali něco, co zvládne růst stejným tempem jako firma. Od tehdy populárního systému HELIOS Orange přes HELIOS Green upgradovali až na novodobý HELIOS Nephrite.

SAFIRAL s. r. o. – firma, která realizuje nápady bez čekání

Abyste ani vy nečekali kvůli čtení zbytečných řečí, pojďme si SAFIRAL rovnou představit. Je to moderní společnost, která se zaměřuje na poskytování komplexních EMS služeb v automotive a space oblastech, ale i ve zdravotnictví. Jejich mise říká, že spolupráce má být nastavená tak, aby vedla k co nejvyšší možné efektivitě a rychlosti. To však není možné, pokud je jejich interní systém pozadu. A právě proto se s námi v roce 2021 rozhodli upgradovat na systém HELIOS Nephrite.

Nasazení nového systému v kostce

Systém HELIOS Nephrite zpravidla implementujeme do velkých podniků, kterým už nižší verze, HELIOS iNuvio, nestačí. Verze Nephrite velkým firmám značně usnadňuje spolupráci v týmech, přenáší je do modernějšího a intuitivnějšího prostředí a poskytuje jim přehledné reporty i monitoring.

Jak implementaci vidí SAFIRAL

Procesem migrace na systém HELIOS jsme neprocházeli prvně. Již dříve jsme měli zkušenosti s HELIOS Green. Ozkoušeli jsme i jiné systémy, ale HELIOS nám učaroval velmi rychlou a kvalitní podporou.

Když jsme se rozhodli přejít na systém HELIOS Nephrite, zvolili jsme si pro tento upgrade firmu NVSP. V součinnosti s naším programátorem pak konzultant z náchodského týmu, pan Štelcl, postupně provedl nastavení výrobních požadavků při implementaci. Od upgradu řešíme také následný rozvoj, který je pro nás zásadní.

Díky přechodu na HELIOS Nephrite jsme získali okamžitý přehled prakticky o všech firemních procesech. A jelikož klademe důraz na časovou i finanční úsporu, tohle pro nás bylo optimální.

Martin Lepka, CEO společnosti SAFIRAL s. r. o.

Co SAFIRALU přinesl nový systém HELIOS Nephrite

SAFIRAL upgrade očima NVSP týmu

Nejvýznamnějším článkem pro SAFIRAL implementaci se stal Zdeněk Štelcl, náš konzultant. Jak vidí nasazení systému HELIOS Nephrite ze svého pohledu?

Za mě byl Nephrite jednoznačnou volbou. SAFIRAL se pohybuje v úzce specializované výrobní branži, pro kterou na trhu nenajdete jiné vhodné ERP řešení. Systém HELIOS Nephrite vyniká vysoce variabilním nastavením řízení výrobně–logistických procesů. Zároveň SAFIRALU nabídl otevřenou možnost vývojových zakázkových úprav, které ovlivňují i standardní ERP procesy.

Upgrade na Nephrite jim do firmy přinesl také pokročilé plánování kapacit, propojení s externím SW MYCENTER systémem a možnost kontroly integrity zapisovaných dat.

 

Zdeněk Štelcl, konzultant NVSP