Společnost Therma FM, s.r.o. se sídlem v Pržně u Frýdlantu nad Ostravicí je původní česká výrobní společnost, podnikající od roku 1998 v oblasti elektrotechnických plechů a dalšího hutního materiálu. Firma se primárně zabývá výrobou kvalitních magnetických obvodů (transformátorových jader) pro konstrukci elektrických strojů a zařízení. Společnost BERGHOF SYSTEMS s.r.o. na projektu úzce spolupracovala s renomovanými implementačními partnery ze sítě HELIOS Open: NVSP, a.s. a POSYS,spol. s r.o. Řešení bylo v souladu s harmonogramem úspěšně předáno do rutinního provozu od 1.4.2023.

V naší společnosti jsme dlouhodobě pociťovali všeobecně známé neblahé důsledky tzv. dispečerského řízení a „excelového hospodářství“ a proto jsme se rozhodli pro pořízení podnikového informačního systému. Na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností se společností BERGHOF SYSTEMS jsme akceptovali jejich doporučení HELIOS Nephrite. Mohu potvrdit, že výběr produktu i dodavatele byl dobrou volbou. Systém nám úspěšně pokrývá všechny podnikové procesy a mimo podpory operativních činností začínám využívat dostupných informací i pro manažerské rozhodování. Díky tomu, že jsme vybrali řešení kategorie Enterprise, jsem si jist, že nás bude úspěšně podporovat při růstu firmy i v budoucnu.„ říká Aleš Křiva, jednatel společnosti.

BERGHOF SYSTEMS s.r.o., člen mezinárodní skupiny Berghof Group GmbH, je dodavatel inteligentních softwarových řešení a služeb pro podnikovou sféru, zaměřených na generování přínosů v oblastech optimalizace zásob, forecastingu, pokročilého plánování a simulací digitálního dvojčete. Výrobním a obchodním společnostem nabízí vlastní softwarový balík BERGHOF Adaptive a vyhledávaná ERP řešení HELIOS Nephrite a PSIpenta.

Další informace Vám rád poskytne:
Ing. Milan Hruška, BERGHOF SYSTEMS s.r.o.

+420 734 464 986
milan.hruska@berghof.systems