Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o upřesnění podmínek užívání licence APV HELIOS Orange a HELIOS Easy (dále jen APV).

V souladu se smluvním ujednáním i nadřazeným autorským zákonem, bychom Vás rádi informovali o změnách řízení licence v oblastech: distribuce, update (aktualizace) a rozšiřování aplikačního rozsahu APV. 

Změny jsou platné od verze x.0.2020.700 a výše.

Pro jednoduché seznámení s těmito změnami jsme pro vás připravili následující videa: 

K těmto úpravám existujícího licenčního modelu přistoupila společnost Asseco Solutions primárně z těchto důvodů:
  • Zjednodušit proces administrace (nové instalace, rozšiřování stávajících)
  • Rozšíření služeb o možnosti zápůjček (uživatelé, databáze)
  • Rozšíření APV o další typy databází (cvičné, archivní)
  • Zpřístupnění možnosti využití tzv. Testovacího prostředí APV
  • Zamezení zneužití licencí APV
Pro běžného uživatele tato změna nepředstavuje výraznější změnu na úrovni provozu, naopak reprezentuje nové možnosti pro cvičné a testovací účely a výrazně zjednodušuje proces tzv. zápůjčky.

Hlavní charakteristikou změny v řízení licencí je požadavek na dostupnost internetu ze stanice, na které je realizována instalace či update.
 

Povinnými údaji v novém řízení licencí jsou:

  • Licenční číslo, IČO vlastníka licence a Hash code – v případě nové instalace
  • Licenční číslo a IČO vlastníka licence – v případě update na verzi s novým řízením licencí   

Proces autentifikace je plně automatizován a uživatel bude instruován v průběhu přechodu na novou verzi obsahující uvedenou změnu v řízení licencí.

V případě nedostupnosti internetu, je možné zvolit náhradní řešení. Soubor „licence.ini“ bude uživateli zaslán prostřednictvím nové mobilní aplikace (HELIOS HOLM) a to na základě načtení QR Code dostupného během procesu instalace.  

 

Zápůjčky 

Výrazně se zjednodušuje proces zápůjček. Nově je možná časově omezená zápůjčka na databáze a uživatele.

V platnosti zůstává také možnost zápůjčky modulů, ale s ohledem na možnost tzv. cvičné databáze (viz. dále), nebude tento typ zápůjčky nutný.

Produkční prostředí

Nově se zavádí pojem produkční prostředí, které slouží pro práci s produkčními daty. Reprezentuje právě jednu licenci APV v konkrétně definovaném (zakoupeném) rozsahu. Licence určená pro zpracování produkčních dat je označena prefixem HEIQ, HEOR či HEEF.

Produkční prostředí obsahuje nově 3 typy databází: 

Testovací prostředí

Jedná se o zcela nový typ licence, určený pro testování nových verzí (update), zakázkových úprav či integrací na produkty třetích stran. Testovací prostředí je identifikováno samostatným prefixem, začínajícím písmenem „T“, např. TEOR či TEIQ.

Testovací prostředí je poskytnuto na vyžádání zdarma. Aplikační rozsah je totožný s produkčním prostředím, avšak je omezen pouze na maximálně 5 uživatelů do jádra systému a neobsahuje cvičné a archivní databáze.

Na testovacím prostředí je povoleno provozovat výhradně zálohy produkčních databází. Vše ostatní je definováno jako zneužití licence.

Vážení uživatelé systému APV HELIOS Orange a APV HELIOS Easy,

věříme, že chápete a většinově podporujete tuto změnu, která zajistí zjednodušení komunikace a rozšiřuje možnosti využití licence Vám, našim zákazníkům. Současně se takto bráníme proti nelegálnímu zneužití licencí a chráníme tak nejen sebe, ale i Vás férové zákazníky, kteří licence získali legální cestou.

Na nový způsob řízení licencí budeme naše zákazníky převádět postupně od 27. 7. 2020 až do druhé poloviny srpna 2020.

Tato změna bude aplikována prostřednictvím samostatného update (nové verze), přičemž uživatel bude důrazně vyzván k přečtení a akceptaci technických informací, následně pak proběhne proces autentifikace licence.

Na závěr nám dovolte Vám poděkovat za Vaši přízeň a popřát Vám klidné a příjemné léto.

V případě dotazů se obraťte na: hotline.orange@nvsp.cz.